Bedrijventerrein West

Gemeente Pekela

CE Potentie: t390000

Bedrijventerrein West

Kengetallen

Hectare: 16.2
FTE: 305
Bedrijven: 37
Afval (ton): 1,700
Vrachten: 134

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 0%
Recover: 0%
Overslag: 29%
Stort: 46%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: tot 3.2
Innovatiegraad: 0.46
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Bedrijventerrein West is een bedrijventerrein in gemeente Pekela. Het terrein is 16,2 hectare groot en er werken ongeveer 305 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 37 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1700 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 134 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Bedrijventerrein West is afkomstig van gemengde ferro en non-ferro metalen.

Afval en verwerking

Aanwezig

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout of plantaardig materiaal. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Voor de hoogwaardige verwerking van de meest kansrijke stromen op het terrein – plastic en metalen – is een terrein met een hogere milieucategorie vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Enkele partijen ontdoen zich van gemengd- en overig afval (4), ferrometalen (3) en elektrische en elektronische apparatuur (3). In totaal zijn deze stromen goed voor 62 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plastic & Metalen
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plastic. Petflessen en ander afval van plastic en folie bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een plasticpers wordt plastic afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het plastic vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plastic afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Groningen wordt circa 1320 kg plastic vervoerd per vracht (2078 vrachten totaal), met een plasticpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen in totaal 1800 vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Metalen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Bedrijventerrein West gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name