Valkenburg

Gemeente Katwijk
CE Potentie: € 5,600

Valkenburg

Kengetallen

Hectare:
FTE:
Bedrijven:
Afval (ton): 6
Vrachten: 6

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 28%
Recover: 0%
Overslag: 72%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Valkenburg is een bedrijventerrein in gemeente Katwijk. Het terrein is – hectare groot en er werken ongeveer 0 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 6 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 6 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Valkenburg is afkomstig van Metalen, ferro.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Valkenburg wordt voor 0% hergebruikt, 28% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 72% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

2 thoughts on “Valkenburg

  1. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

  2. For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name