Vrijheid & Zwaaikom

Gemeente Veendam
CE Potentie: € 510,000

Vrijheid & Zwaaikom

Kengetallen

Hectare: 70.5
FTE: 1729
Bedrijven: 70
Afval (ton): 1801
Vrachten: 326

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 19%
Recover: 0%
Overslag: 81%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: tot 3.2
Innovatiegraad: 0.62
Organisatiegraad: Niet aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Vrijheid & Zwaaikom is een bedrijventerrein in gemeente Veendam. Het terrein is 70,5 hectare groot en er werken ongeveer 1729 personen bij 70 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in Vrijheid & Zwaaikom een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1801 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 326 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Vrijheid & Zwaaikom is afkomstig van gemengde metalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in Groningen.

 

Afval en verwerking

Het afval in Vrijheid & Zwaaikom wordt voor 0% hergebruikt, 19% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 81% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater (bereikbaar t/m vaarklasse IV) beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor de verwerking van rubber en metalen – , als ook andere grote stromen die in de regio aanwezig zijn, is het terrein geschikt. Daarmee kan het terrein een regionale functie vervullen voor zowel verwerking als logistiek. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Enkele partijen ontdoen zich van metalen (20), en stedelijk-, gemengd- en overig afval (13). In totaal zijn deze stromen goed voor 163 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op dit terrein wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Metalen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Vrijheid & Zwaaikom gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Post navigation

4 thoughts on “Vrijheid & Zwaaikom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name